Welke kennis heb je nodig om je doelen daadwerkelijk te realiseren. Hoe kom je van strategische koers en keuzes tot realisatie van die doelen.

Strategie en dan… welke kennis hebben mensen nodig om echt te kunnen doen wat verwacht wordt? En wat betekent dat voor kennisontwikkeling, outsourcing en regievoering daarover, procesinrichting, borgen en just in time beschikbaar maken van de juiste actuele kennis in de organisatie, competenties van mensen….

Doelen realiseren

BRICKQ helpt mensen in organisaties met het inrichten van een passende kennis infrastructuur. Om doelen te realiseren. Om te voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt. Om te komen tot focus EN resultaat.

Met advies en opleidingen over onder andere de volgende thema’s;

  • Strategie implementatie
  • Kennisborging
  • Kennisontwikkeling
  • Zelfsturing
  • Regievoering
  • Zelfregulerende teams
  • Strategisch HR
  • Innovatie
  • Inrichting expertise of kenniscentrum
  • Kennisstrategie

Op een pragmatische ‘hands on’ manier, samen. BRICKQ staat voor bouwen en versterken. Versterken van competenties en mogelijkheden van medewerkers zodat ze in staat zijn om te doen wat nodig is vanuit visie en strategische keuzes… en daarmee voor bouwen aan organisaties.